Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2021, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.      Chức năng:

-    Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường

-      Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của trường.

2.      Nhiệm vụ:

-     Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc tổ chức các đợt tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

-      Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các môn học;

-      Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa đào tạo, các Ban chuyên môn tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi;

-      Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Ban chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

-      Thường trực các ban: Coi thi, đề thi, chấm thi đối với các loại hình thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần thuộc các hệ đào tạo của Trường

-      Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi - kiểm tra đánh giá cho các đơn vị;

-      Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị vi tính, phần mềm thích hợp vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

-      Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;

-      Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa nhằm đánh giá đúng chất lượng đào tạo của Trường; đo lường đúng khả năng và kết quả học tập của sinh viên.

-      Tổ chức thi và chấm thi kết thúc các môn học và lưu trữ kết quả thi.

-      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

-      Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá và giúp BGH đề ra các biện pháp thực hiện, theo dõi giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

-      Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, lưu trữ các minh chứng. Thường xuyên bổ sung và cập nhật minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.Ban đảm bảo chất lượng có quyền yêu cầu các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm liên quan cung cấp các thông tin, cung cấp bổ sung các minh chứng mới hàng năm phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.

-      Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá. Giúp các Ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm các báo cáo. Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch hành động đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.

-      Chủ trì xây dựng và trình BGH ban hành các tiêu chí, các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo của các khoa, trung tâm đào tạo; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan sau khi được ban hành (kể cả việc thực hiện các chỉ tiêu có liên quan đến chất lượng đào tạo nêu trong biên bản và phương hướng hoạt động của Hội nghị cán bộ viên chức cấp trường và cấp đơn vị hàng năm) .

-      Hướng dẫn các đơn vị tự đánh giá theo tiêu chí của trường đề ra và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các khoa, trung tâm đào tạo.

 

-      Nghiên cứu và báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, từ đó nêu ra kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra. Phối hợp với Đoàn đánh giá thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của trường.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
VIDEO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
youtu.be/S_dD5DObFLY

LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 550495
Đang online: 2