Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2016, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
Khoa Điện - điện lạnh

                                         KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

I.            Chức năng:

Khoa Điện thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề : Điện công nghiệp; Lắp
đặt, sửa chữa Điện công nghiệp; Lắp đặt , sửa chữa Điện dân dụng; Điện lạnh -
điều hoà không khí. Tự chủ mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh sinh
viên học các mô đun chuyên ngành do Khoa quản lý.

Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao
năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh
sinh viên thuộc Khoa.
 

II.            Nhiệm vụ:

-    Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp , các hoạt động ngoại khoá
khác theo chương trình , kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường .Thực hiện
kiểm tra, thi các môn học thường xuyên theo tiến độ giảng dạy.

-    Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên , quản lý trang thiết
bị , dụng cụ phục vụ việc dạy và học.

-    Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc
Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định của Nhà trường.

-    Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy chuyên
ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-    Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ
thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

-    Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ
xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng,
dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo
học kỳ, năm học , khoá học.

-    Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập
kế hoạch sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy
móc.

-    Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.

-    Tự chủ mua sắm vật tư nhiên liệu phục vụ quá trình học tập của học sinh sinh
viên, và các hợp đồng học tập kết hợp sản xuất. 

-    Quản lý và sử dụng có hiệu quả các xưởng thực hành của đơn vị.

-    Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất,
tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng
đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản
xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo . 

-    Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh,
xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị - Quản lý
cán bộ viên chức , giáo viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

III.Khoa Điện – Điện lạnh có 2 bộ môn trực thuộc.

-     Bộ môn Điện tử

-     Bộ môn Điện lạnh

  • Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn trực thuộc

1.    Chức năng

       a.       Bộ môn Điện tử tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của khoa,
quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn : Điện tử cơ bản, Điện tử ứng
dụng và các lớp ngắn hạn , các môn học khác được phân công. Quản lý nhân
lực, tài sản , cơ sở vật chất được giao.

       b.       Bộ môn Điện lạnh tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa,
quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn : Kỹ thuật điện lạnh và các lớp
ngắn, các môn học khác được phân công . Quản lý nhân lực, tài sản , cơ sở vật
chất được giao.

2.    Nhiệm vụ 

-     Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được
phân công.

-     Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng
dạy các môn học được phân công.

-     Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các môn học, phân công
giáo viên thực hiện.

-     Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề .

-     Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học.

-     Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ
môn cho khoa.

-     Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ
xung nhân lực của tổ.

-     Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.

 
 

IV.Trách nhiệm và mối liên kết công tác của đơn vị được thực hiện theo
Quy chế làm việc của cơ quan, Quy định cụ thể:

1.    Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được
phân công phụ trách, có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước ban
lãnh đạo nhà trường và trước Pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2.    Là đầu mối thực hiện kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng trong
phạm vi chức năng của đơn vị.

3.    Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có những vấn đề gì phát sinh liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khác thì có trách nhiệm phản ánh
và chủ trì phối hợp giải quyết, báo cáo kịp thời để bổ xung điều chỉnh cho phù hợp.

4.    Phối hợp công tác với các đơn vị trong trường trên nguyên tắc dân chủ,
tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm tập thể và cá nhân phụ trách.

5.    Huy động, hỗ trợ các đơn vị trong trường để hoàn thành mục tiêu, chủ
chương, hành động của trường trong các giai đoạn phát triển.
Mô hình thực hành môn Trang bị điệnGiờ thực hành chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 408642
Đang online: 10