Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2016, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ -

 THI ĐUA KHEN THƯỞNG

         

      Chức năng

Phòng CTCT– TĐKT có chức năng tổ chức thực hiện  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, GV và sinh viên toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng và Đảng Ủy trường.

      Nhiệm vụ

a). Công tác Chính trị - Sinh viên

    -  Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên : triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước cho giảng viên, giáo viên, cán bộ công chức và sinh viên; đồng thời, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng Ủy, BGH có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời.

    -  Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học

    -  Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng Ủy, BGH chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

    -   Phối hợp Đoàn TN, Hội SV tổ chức các hoạt động rèn luyện, thực hành chính trị – xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và y tế học đường cho sinh viên.

    -  Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên” đầu khóa, đầu mỗi năm học, nội dung : phổ biến tình hình trong nước và quốc tế; quán triệt các Nghị quyết, chế độ của Đảng và Nhà nước có liên quan đến sinh viên; Giáo dục giới tính, sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm.

    -  Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên : trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí.

    -  Chủ động phối hợp giữa các bộ phận trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic các môn và tham gia nghiên cứu khoa học.

    -  Phối hợp các đơn vị, Đoàn TN, Hội SV theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng.

    -  Phối hợp giữa các bộ phận chức năng tiến hành nhận đơn và tổ chức xét cho sinh viên ở ký túc xá; kiểm tra việc chấp hành qui chế học sinh, sinh viên nội trú, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm

    - Phối hợp GVCN lớp, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai, theo dõi công tác sinh viên ngoại trú.

    -  Phối hợp với chính quyền quận, phường nơi trường đóng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm

    -  Triển khai công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên

    -  Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường đối với sinh viên. Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên (sau khi các khoa hoặc phòng ban chức năng đã giải quyết nhưng sinh viên chưa thỏa đáng), trình ý kiến để BGH xem xét và giải quyết.

    -  Phối hợp giữa các bộ phận tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường.

    -  Quản lý khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền phục vụ công tác chính trị tư tưởng.

    - Tổ chức, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các kế hoạch phát triển trường. Thu thập và lưu trữ các tài liệu truyền thống xây dựng và phát triển trường.

    -   Quản lý phòng truyền thống, thực hiện việc cung cấp thông tin đã được Đảng ủy, Hiệu trưởng duyệt cho báo, đài. Theo dõi các thông tin của báo, đài có liên quan đến nhà trường, kịp thời thông báo cho Đảng ủy và Hiệu trưởng, đề xuất các biện pháp xử lý thông tin và trình Hiệu trưởng quyết định.

    -  Phối hợp với Hội sinh viên, Đoàn TNCS trường tổ chức phong trào văn thể, hoạt động giao lưu và các hoạt động khác phục vụ công tác chính trị tư tưởng của nhà trường.

    -  Chịu trách nhiệm triển khai học bổng tài trợ : quản lý, lưu trữ dữ liệu sinh viên nhận học bổng; đại diện nhà trường gặp gỡ, tiếp nhận học bổng tài trợ; thông báo, điều phối số lượng học bổng hợp lý; tổng hợp kết quả xét chọn gởi nhà tài trợ; tiếp nhận khiếu nại của SV liên quan đến học bổng tài trợ; gửi thư cảm ơn của trường và SV đến nhà tài trợ.

    -  Quản lý Quỹ hỗ trợ sinh viên : hỗ trợ các SV có hoàn cảnh khó khăn mượn tiền đóng học phí và trao học bổng hỗ trợ đốt xuất cho SV có hoàn cảnh khó khăn.

 b). Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác khen thưởng, trao học bổng đối với sinh viên.

- Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 400394
Đang online: 4