Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2021, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
Ban cố vấn

 

BAN CỐ VẤN

             I.      Chức năng:

Ban cố vấn là nơi tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc về:

1. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động giáo dục (dạy và học), tuyển sinh sinh viên, tuyển dụng giảng viên, nhân viên.

2. Kế hoạch phát triển chuyên môn đội ngũ giảng viên của trường;

3. Trọng tâm lĩnh vực đào tạo, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo;

4. Định hướng phát triển trường, kế hoạch hoạt động của trường, đề xuất kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

5. Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo của các phòng ban, các khoa, của các đơn vị trong trường.

 

         II.      Nhiệm vụ

1.      Trong hoạt động Giáo dục và Đào tạo của nhà trường:

Tham mưu, cố vấn Hiệu trưởng hoạch định chiến lược hoạt động và phát triển dài hạn của nhà trường về:

- Phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động hàng năm và 5 năm của nhà trường (kế hoạch ngắn hạn và dài hạn);

- Phương hướng, kế hoạch, quy trình tổ chức đào tạo các ngành học trong nhà trường;

- Những vấn đề có liên quan đến nội dung, chương trình các chuyên ngành, các học phần, đổi mới công tác quản lý đào tạo trong nhà trường;

-  Mở ngành mới, quy mô đào tạo các bậc đại học và sau đại học;

- Phương thức tổ chức các hoạt động liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo;

-  Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy- học của nhà trường;

- Tư vấn việc thành lập các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng; các chương trình thử nghiệm và thực hành.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo của trường với các trường liên kết: Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (hợp tác đào tạo và giảng dạy); ĐH Hoa Sen, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM (hợp tác liên thông) hàng năm và kế hoạch 5 năm (ngắn hạn và dài hạn)

- Xem xét các đề xuất danh mục nhiệm vụ trong hoạt động hành chính quản lý và giảng dạy các cấp của các phòng ban, cán bộ nhân viên giảng viên. Tư vấn, phản biện với Hiệu trưởng các nhiệm vụ liên quan đến phát triển nhà trường, phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

2.       Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên và cán bộ viên chức:

-  Đề xuất phương hướng sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức;

- Đề xuất cơ chế chính sách, cơ chế quản lý và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của nhà trường.

       III.      Trách nhiệm của Ban cố vấn:

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tất cả các hoạt động của nhà trường và báo cáo cho Hiệu trưởng.

2. Cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo bàn về phương hướng và kế hoạch phát triển đào tạo giáo dục, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBGV, cán bộ viên chức của nhà trường;

3. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các ý kiến tư vấn và những kiến nghị của mình.

4. Xem xét các bản kế hoạch, các đề nghị, ý kiến của các phòng ban, cán bộ, giảng viên của trường, tổng hợp báo cáo kết quả, và tham vấn cho Hiệu trưởng.

5. Đề xuất và kiến nghị với Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo, và bồi dưỡng đội ngũ CBGV, các bộ viên chức trong nhà trường;

6. Thông tin về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban cố vấn.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
VIDEO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
youtu.be/S_dD5DObFLY

LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 565401
Đang online: 12