Tuyển sinh
Quảng cáo
TỪ KHÓA QUAN TÂM
tuyen sinh, tuyensinh2021, lai xe oto, thuthiem, thu thiem, caodang, quan tri mang, cn oto, ke toan doanh nghiep
BỘ MÔN SỬA XE GẮN MÁY

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN SỬA XE GẮN MÁY

Chức năng

-   Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học của bộ môn Sửa xe gắn máy kết hợp với kế hoạch giảng dạy chung của trường

Nhiệm vụ

-   Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Trường giao.

-   Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-   Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được phân công.

-   Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

-   Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

-   Quản lý nhân sự và cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do bộ môn quản lý. Lập kế hoạch sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.

-  Tự chủ mua sắm vật tư nhiên liệu phục vụ quá trình học tập của học sinh sinh viên, và các hợp đồng học tập kết hợp sản xuất.                           

-    Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng

phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị - Quản lý cán bộ viên chức, giáo viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo
(028)37.437.166

Tuyển sinh
(028)37.437.537

Tổ chức - hành chính
028 37.437.037
Video
VIDEO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
youtu.be/S_dD5DObFLY

LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 565417
Đang online: 12